Instytut Finansów Publicznych

Projekt Instytutu Finansów Publicznych

Rada Gospodarcza przy Marszałku Senatu

Projekt archiwalny (2020-2023)

Rada Gospodarcza – Zespół Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP została powołana uchwałą Prezydium Senatu RP z dnia 25 listopada 2020 roku jako organ opiniodawczo-doradczy.

Skład Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu RP:

  • Zbigniew Jakubas – przewodniczący Rady Gospodarczej, właściciel Grupy Kapitałowej Multico,
  • Henryka Bochniarz – przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan,
  • Sławomir Dudek – prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych,
  • Jerzy Hausner – członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN,
  • Bogdan Kaczmarek – zarządzający spółkami Com40 i Big Star,
  • Adam Kiciński – prezes Zarządu CD Projekt SA,
  • Jerzy Krzanowski – współzałożyciel i wiceprezes firmy Nowy Styl,
  • Arkadiusz Muś – prezes Zarządu Press Glass,
  • Henryk Orfinger – przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris SA,
  • Michał Świerczewski – prezes Zarządu spółki x-com.