Projekt Instytutu Finansów Publicznych

Plan naprawy finansów publicznych

Komplet rekomendacji dla rządu

Kompleksowy i rozpisany na poszczególne kroki plan działań naprawczych został opracowany przez Sławomira Dudka i Ludwika Koteckiego i przedstawiony w raporcie „Stabilny i przejrzysty budżet pod kontrolą obywateli. Plan naprawy finansów publicznych” wydanym w partnerstwie trzech organizacji pozarządowych: Instytutu Finansów Publicznych, Instytutu Odpowiedzialnych Finansów oraz Fundacji Przyjazny Kraj. 

Do pobrania: Stabilny i przejrzysty budżet pod kontrolą obywateli. Plan naprawy finansów publicznych

Naprawy systemu nie można odwlekać, ponieważ w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z rażącym naruszeniem wielu kardynalnych zasad finansów publicznych, w szczególności budżet państwa przestał być podstawowym dokumentem planowania, co jest sprzeczne z art. 219 Konstytucji. Ponadto w 2024 r. musimy wdrożyć do ustawy o finansach publicznych nowe regulacje unijne w zakresie ram zarządzania budżetowego. Dodatkowo do końca I kwartału 2025 Polska musi spełnić dwa kamienie milowe KPO dotyczące reformy systemu budżetowego i przeglądu reguły wydatkowej.

Plan zawiera 25 rekomendacji, pogrupowanych w pięć kategorii. Spełnienie rekomendacji będzie oznaczało nie tylko naprawę systemu po latach jego niszczenia, ale również zabezpieczenie go przed ponownymi nadużyciami w przyszłości.

 

Rekomendacje