dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH

Prodziekan Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH)
Jest absolwentem matematyki i informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał także stopień doktora matematyki stosowanej. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przez ponad 20 lat konsultant i wykonawca wielu projektów naukowych i komercyjnych, m.in.  dla Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Narodowego Banku Polskiego. Interdyscyplinarność jego prac naukowych opiera się głównie na wykorzystaniu aparatury informatycznej i matematycznej do rozwiązywania problemów związanych z analizą i eksploracją danych, szczególnie w Big Data, uczeniu maszynowym, modelowaniu ekonometrycznym i optymalizacji.