Instytut Finansów Publicznych

dr Jarosław Bełdowski

Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Zakładu Ekonomii Liberalnej. Pracował m.in. w Narodowym Banku Polskim, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Banku Gospodarstwa Krajowego. Prezes Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej.