Jan Starosta

Młodszy ekonomista, asystent prezesa Zarządu.

Studiuje w Szkole Głównej Handlowej, pracował w PwC w zespole wdrażającym rozwiązania Big Data. Działał w SKN Ekonomii Politycznej na SGH jako koordynator głównego projektu koła, organizował i przeprowadzał wydarzenia z czołowymi postaciami ze świata ekonomii i polityki w kraju. Nadzorował poszczególne zespoły projektu dot. merytoryki, marketingu, logistyki i CP. Przeprowadzał i organizował wywiady z politykami. Brał udział w projekcie dotyczącym newsów ekonomiczno – biznesowych, oraz w projekcie infograficznym dot. wojny na Ukrainie. Pisał analizy militarne dotyczących przebiegu konfliktu oraz zmian w sztuce wojennej. Brał udział w Grancie naukowym dotyczącym badania rozumienia tekstów ekonomicznych. W latach 2020-2021 prowadził własną firmę w obszarze E-Commerce.