J’accuse…!

Zarzucam Mateuszowi Morawieckiemu niegospodarność, przez którą wyrządził Skarbowi Państwa szkodę majątkową wielkich rozmiarów. Wynika ona z dodatkowych kosztów finansowych związanych z decyzją o przesunięciu niektórych wydatków publicznych do podległych mu instytucji: Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) – pisze prof. Paweł Wojciechowski na łamach Rzeczpospolitej.