Eliza Rutynowska

Adwokatka specjalizująca się w tematyce praworządności i prawach człowieka, przy Izbie Adwokackiej w Warszawie i doktorantka na Wydziale Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka (z wyróżnieniem) Centrum Prawa Brytyjskiego, dyplom z zakresu prawa angielskiego i europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Cambridge. Laureatka nagrody specjalnej Rising Stars – Prawnicy Przyszłości 2021.

Członkini Działu Europy Zachodniej w Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH), wcześniej Menedżer ds. Ochrony Praworządności w International Rescue Committee Poland, prawniczka w Think Tank Forum Rozwoju Obywatelskiego oraz prawniczka Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Absolwentka  programu International Visitor’s Leadership Program Departamentu Stanu USA. Senior Fellow Fundacji Humanity in Action – John Lewis Fellowship 2017 w Atlancie, programu skupiającego się na problematyce sprawiedliwości naprawczej. Absolwentka szkolenia OBWE LIVE dotyczącego zapobiegania i przeciwdziałania ekstremizmowi i radykalizmowi, po którym stworzyła własne warsztaty poświęcone edukacji o prawach człowieka dla nieletnich przebywających w placówkach państwowych. Wolontariuszka „Tygodnia Konstytucyjnego” Stowarzyszenia im. Zbigniewa Hołdy, projektu dotyczącyego edukacji prawnej uczniów szkół średnich w zakresie prawa i Konstytucji.