Dyżurni Ekonomiści Kraju

Dom z papieru

Jakie są granice bezkarnego dodruku pieniądza? O skutkach skupywania zadłużenia rządu przez bank centralny rozmawiają prof. Paweł Wojciechowski i prof. Witold Orłowski.

dług  •  ekonomia  •  finanse  •  gospodarka  •  Narodowy Bank Polski  •  wybory