Slider

Slider

Raport ekspertów

Obliczony rzetelnie deficyt budżetu państwa w 2024 r. sięgnąłby prawie 277 mld zł
o 112 mld zł więcej, niż wskazuje projekt ustawy budżetowej

Slider

Budżet pod kontrolą

IFP stoi na straży przejrzystości i efektywności finansów publicznych, prostego systemu podatkowego oraz praworządności i wolności gospodarczej z uwzględnieniem wyzwań dotyczących klimatu i środowiska.