NIK: Przejrzyste finanse publiczne jako fundament odbudowy gospodarki po pandemii

W analizie wykonania budżetu państwa kontrolerzy NIK wskazali  szereg niepokojących sygnałów. Waga ustaleń kontroli skłoniła Prezesa NIK Mariana Banasia do zorganizowania debaty. W spotkaniu, które odbyło się w dniu 8 lipca 2021 r. w siedzibie NIK wzięli udział eksperci finansów publicznych: profesor Elżbieta Chojna-Duch, Alicja Defratyka, profesor Witold Orłowski, dr Sławomir Dudek, dr Stanisław Kluza. Debatę poprowadził redaktor Krzysztof Adam Kowalczyk.

Dr Sławomir Dudek:

„Pandemia COVID nie usprawiedliwia nieprzejrzystości. Porównałbym tę sytuację do zapisów w kodeksie drogowym i do ograniczenia prędkości. W kodeksie drogowym jest możliwość przekroczenia prędkości, np. jeżeli wieziemy kogoś chorego, z tym że wciąż, musimy zachować ostrożność i przestrzegać przepisów.  Pandemia, choć jest sytuacją ekstremalną, nie oznacza, że mamy wymontować liczniki ze wszystkich samochodów, karetek dowożących ludzi do szpitala, że mamy poprzecinać przewody hamulcowe, i że mamy pozasłaniać wszystkie znaki, zamalować pasy. A to zrobił rząd. To nie usprawiedliwia w żaden sposób takiego zachowania. Poza tym te wszystkie pootwierane furtki – one są otwierane na stałe, przecież nikt ich nie zamknie.”

Zapis video debaty dostępny TUTAJ